Privacy Statement

 

 

Gebroeders Heester en Huureendouchecabine.nl respecteren de privacy van de bezoekers van hun website. Ze dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken zij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die zij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Gebroeders Heester en Huureendouchecabine.nl zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zij zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een opdracht. Gebroeders Heester, Huureendouchecabine.nl en door hen ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens vul dan het contactformulier in. Gebroeders Heester en Huureendouchecabine.nl kunnen u dan verder informeren.